tin tức & sự kiện

tin tức VMGE

Tây Du Thần Ký - Sự Kiện Web - Flash Sale

23/02/2024

Thời gian:

- Thời gian mở bán gói: 10:00 ngày 13/1 đến 10:00 ngày 16/1
- Thời gian hiệu lực của mã thưởng: đến hết ngày 31/1/2024

Thể lệ:

- Mua gói ưu đãi tại: https://tayduthanky.vn/flash-sale
- Dùng Xu trong tài khoản VMGE hiện có để mua gói ưu đãi. Nạp xu tại https://pay.vmge.vn/pay/topupwallet
- Mỗi tài khoản có thể mua và nhận thưởng mỗi gói quà 1 lần.
- Sau khi mua gói quà, chiến binh sẽ nhận được 1 mã thưởng tương ứng.
- Kích hoạt mã thưởng trong game để nhận thưởng, mỗi loại mã thưởng chỉ có thể kích hoạt 1 lần / 1 tài khoản. Xem hướng dẫn nhập code tại https://tayduthanky.vn/news/tin-tuc/huong-dan-nhap-giftcode_41